Technológia

UV lakovanie

 • UV lakovanie tlačovín v plnej miere nahradzuje laminovanie.
 • UV lakovanie je výrazne lacnejšie od laminácie.
 • UV lak je vhodný na väzby časopisov V1, V2, etikety, pohľadnice, prospekty, plagáty, katalógy, samolepky, obrazy.
 • Lakujeme aj PVC samolepky.
 • Polakované hárky je možné okamžite ďalej spracovávať.
 • Pri použití špeciálneho UV laku je možné aplikovať termoražbu.
 • Polakovaný hárok sa nekrúti ako k tomu dochádza pri laminovaní.
 • Tlačivá polakované UV lakom majú výraznejšie farby.
 • UV lak odďaľuje vyblednutie farieb.
 • Tlačivá polakované UV lakom sú plne recyklovateľné.

Technológia celoplošného UV lakovania

 • Dokážeme lakovať gramáže od 70 do 600 g/m2.
 • Maximálny formát lakovania je 850 x 1150 mm (A0*).
 • Minimálny formát lakovania je 210 x 240 mm (A4*).

Technológia parciálneho UV lakovania

 • Lakujeme gramáže od 115 do 400 g/m2.
 • Maximálny formát lakovania 720 x 1020 mm (B1*).
 • Minimálny formát lakovania 300 x 500 mm (B3*).
 • Polakujeme potlačený papier aj papier potiahnutý laminom.

Tatralak.sk Všetky práva vyhradené © 2007-2015 | Design a kód © Evolution studio